Om meg

Jeg heter Sakarias Ingolfsson. Jeg er halvt svensk, født og oppvokst på Island, og gift norsk. Jeg er utdannet teolog, og har en mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug internasjonale høgskole (Da Fjellhaug misjonshøgskole – 2010). Høsten 2017 begynner jeg å arbeide mot en STM-grad, fra Concordia teologiske seminar.

Jeg jobber for Norsk luthersk misjonssamband, NLM,  region nordvest som områdearbeider og forsamlingsleder i NLM Molde misjonsforsamling.

Jeg er også radiovert for samtaleprogrammet Ta vare på troen, som produseres og sendes av Norrøna Radio Molde, og legges ut som podcast i samarbeid med nettressursen www.foross.no. Det er også tilgjengelig på iTunes.

Jeg anser meg for å være en konfesjonell luthersk teolog. Jeg tror at Bibelen er Guds åpenbarte ord, og at de lutherske bekjennelsesskrift (slik de er samlet i Konkordieboken) er den rette tolkning derav.